ΕΡΕΥΝΑ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι (ΕΚΠΤ) περιλαμβάνουν τους τομείς της σεισμολογίας και της μηχανικής σεισμολογίας, της ιστορικής σεισμικότητας και της παλαιοσεισμολογίας, της τεκτονικής συμπεριλαμβανομένης της έρευνας με GPS, της γεωφυσικής, της ηφαιστειολογίας και του τσουνάμι.

...περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι (ΕΚΠΤ) από τον Αύγουστο του 2012 λειτουργεί σε 24η βάση, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας υπηρεσίες παρακολούθησης και προειδοποίησης για τσουνάμι στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο.

...περισσότερα

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΤ

1892
Ίδρυση της Ελληνικής Σεισμολογικής Υπηρεσίας (που αργότερα μετονομάστηκε σε Γεωδυναμικό Ινστιτούτο).
1992-1995
Το ΓΙ/ΕΑΑ συμμετέχει στο GITEC, το πρώτο πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τσουνάμι.
1996-1998
Το ΓΙ/ΕΑΑ συμμετέχει στο έργο GITEC-TWO, στο οποίο έγινε η πρώτη προσπάθεια για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός πειραματικού, τηλεμετρικού συστήματος προειδοποίησης τσουνάμι για το δυτικό τμήμα του Ελληνικού Τόξου.
2005
Ιούνιος: Οι αντιπροσωπίες των κρατών μελών της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής της UNESCO (IOC/UNESCO, Paris) αποφάσισαν στο Παρίσι τον Ιούνιο του 2005 να ιδρύσουν το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Μετριασμού των Επιπτώσεων Τσουνάμι για τον Βόρειο-Ανατολικό Ατλαντικό, την Μεσόγειο και τις Συνδεδεμένες Θάλασσες (NEAMTWS).
Νοέμβριος.: Ίδρυση της Διακυβερνητικής Ομάδας Συντονισμού (ICG) του NEAMTWS, με το ΓΙ/ΕΑΑ να αντιπροσωπεύει την Ελλάδα, η οποία ήταν από τα ιδρυτικά κράτη-μέλη.
2010
Σεπτέμβριο: Ιδρύεται επίσημα το ΕΚΠΤ με ΦΕΚ.
2012
28 Αυγούστου: Το ΕΚΠΤ ξεκινά την επιχειρησιακή σε 24/7 βάση με σκοπό την παρακολούθηση ης εκδήλωσης τσουνάμι στην Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο, παρέχοντας μηνύματα προειδοποίησης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διάχυση των μηνυμάτων προς τους αρμόδιους εθνικούς και τοπικούς φορείς. Έκτοτε, το ΕΚΠΤ ήταν υποψήφιος Πάροχος Υπηρεσιών Τσουνάμι στο πλαίσιο του συστήματος NEAMTWS/IOC/UNESCO παρέχοντας τις υπηρεσίες προειδοποίησης τσουνάμι προς συνδρομητές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, λειτουργίες και όλα τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί και υιοθετηθεί από την ICG/NEAMTWS/IOC/ UNESCO. Οι παραλήπτες των μηνυμάτων τσουνάμι του ΕΚΠΤ περιλαμβάνουν διάφορα εθνικά κέντρα της Ευρώπης και της Μεσογείου, το Κέντρο Συντονισμού Έκτακτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ERCC) στις Βρυξέλλες, την IOC/UNESCO στο Παρίσι, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και άλλα κέντρα προειδοποίησης για τσουνάμι του NEAMTWS.
2013
Απρίλιος: Ξεκινάει η υλοποίηση του εθνικού δικτύου παλιρροιογράφων του ΓΙ/ΕΑΑ με την εγκατάσταση τριών σταθμών, σε συνεργασία με το JRC.
2016
26-28 Σεπτεμβρίου: το ΕΚΠΤ αξιολογήθηκε θετικά από μία διεθνή ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων, η οποία εισηγήθηκε θετικά ως προς την πιστοποίηση του. Η πιστοποίηση εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 13ης διάσκεψης των εθνικών αντιπροσωπιών της ICG/NEAMTWS/IOC/ UNESCO στο Βουκουρέστι. Έκτοτε, το ΕΚΠΤ είναι πιστοποιημένος Πάροχος Υπηρεσιών Τσουνάμι της ICG/NEAMTWS/IOC/UNESCO για την ανατολική Μεσόγειο.
2017
27 Ιουνίου: Ολοκληρώνεται η διαδικασία πιστοποίησης με την Τελετή Πιστοποίησης που διοργανώθηκε από τη Γενική Διάσκεψη της IOC/UNESCO στο Παρίσι.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΠΤ, συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα υποδομών, καθώς και σε πιλοτικά προγράμματα με χρηματοδότηση από εθνικού και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει το ΕΚΠΤ περιλαμβάνουν τα εξής:

Yπάρχει επίσης διμερής συνεργασία για την επέκταση του δικτύου GNSS στην δυτική Ελλάδα μέσω σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ ΕΑΑ και INGV (Ιταλία). Το έργο αυτό, εκτός άλλων εφαρμογών, θα έχει σημαντική συνεισφορά σε μελλοντικές επιχειρησιακές λειτουργίες του ΕΚΠΤ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΤ

Τα τσουνάμι είναι σπάνια γεγονότα, επομένως, όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την προειδοποίηση για τσουνάμι και τον μετριασμό των συνεπειών τους θα πρέπει να διατηρούν υψηλά επίπεδα ετοιμότητας. Για να μπορέσουν τα κέντρα τσουνάμι, το προσωπικό τους και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να διατηρήσουν ένα υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο ετοιμότητας, πρέπει να εξασκούνται τακτικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες απόκρισης, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό εκτελούνται συνεχείς εσωτερικές ασκήσεις ετοιμότητας του προσωπικού του ΕΚΠΤ για την αποστολή μηνυμάτων προειδοποίησης τσουνάμι. Επίσης, οργανώνονται ομιλίες και παρουσιάσεις που καλύπτουν θέματα όπως οι επιχειρησιακές λειτουργίες ενός κέντρου προειδοποίησης τσουνάμι και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται, ο χαρακτηρισμός του κινδύνου από σεισμό και τσουνάμι, και η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων θαλάσσιας στάθμης.

HELPOS logo

ESPA logo

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λόφος Νυμφών – Θησείο
Τ.Θ. 20048
11810, Αθήνα, Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 +30 2103490152
 +30 2103490180
 hl_ntwc@noa.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το ΕΚΠΤ υποστηρίζεται από το προσωπικό του ΓΙ που αποτελείται από
  • Ερευνητικό Προσωπικό, Μόνιμους Ειδικούς Τεχνικούς Επιστήμονες,
  • Επιστημονικό Προσωπικό με σύμβαση και
  • Τεχνικούς.

Διευθυντής του ΕΚΠΤ είναι ο διευθυντής του ΓΙ.
© 2017, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών