ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι (ΕΚΠΤ) συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Κέντρου Πληροφόρησης Tσουνάμι ΒΑ Ατλαντικού, Μεσογείου και Συνδεδεμένων θαλασσών (NEAΜTIC) της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής (IOC) της UNESCO. Το NEAMTIC διαμόρφωσε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τα τσουνάμι σε μορφή αφισών, όπως για παράδειγμα «Οδηγός Τσουνάμι για τους επισκέπτες ξενοδοχείων» και «Τι είναι το κύμα τσουνάμι;». Τα έντυπα αυτά τυπώθηκαν και διανεμήθηκαν σε σχετικούς οργανισμούς στα πλαίσια του έργου ASTARTE (EC-FP7).

Το NEAMTIC σε συνεργασία με το Διακυβερνητικό Συντονιστικό Κέντρο για το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι ΒΑ Ατλαντικού, Μεσογείου και Συνδεδεμένων θαλασσών ICG/NEAMTWS της IOC/UNESCO με αφορμή τη 10η επέτειο του NEAMTWS διαμόρφωσε ειδικό τόμο στην προετοιμασία του οποίου συμμετείχε ενεργά και το ΕΚΠΤ.

Το 2016 το ΕΚΠΤ ξεκίνησε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του κοινού και ανέπτυξε εκπαιδευτική πλατφόρμα αποτελούμενη από: (i) ενημερωτικά βίντεο σχετικά με τον σεισμό και το τσουνάμι, (ii) διαδραστικό κουίζ για τσουνάμι, (iii) δεξαμενή προσομοίωσης τσουνάμι, (iv) έντυπο πληροφοριακό υλικό.

Το ΕΚΠΤ έχει διοργανώσει ποικίλα εκπαιδευτικά δρώμενα βασισμένα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα για τα τσουνάμι:

Επιπλέον το ΕΚΠΤ συμμετείχε στην Παγκόσμια Ημέρα για το Τσουνάμι, που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στην περιοχή της Μεσογείου και του Βόρειου Ατλαντικού, στη Λευκωσία, Νοέμβριος 2017.

ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Μην παραμένετε στην ακτή σε περίπτωση σεισμού ή μετά από παρατήρηση ασυνήθιστης μεταβολής της στάθμης της θάλασσας (π.χ. απόσυρση ή ανύψωση της θάλασσας).
 • Σε αυτές τις περιπτώσεις απομακρυνθείτε άμεσα από την ακτή και κατευθυνθείτε σε περιοχές της ενδοχώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο.
 • Tsunami Evacuation Sign. Taken by Eric Norris, Palisades Del Rey, Los Angeles, California, USA

  Tsunami Evacuation Sign

 • Παροτρύνετε και άλλους (π.χ. συγγενείς, φίλους) να κάνουν το ίδιο.
 • Παραμείνετε μακριά από ποτάμια και ρέματα που καταλήγουν στη θάλασσα. Tα κύματα τσουνάμι ταξιδεύουν πολύ εύκολα μέσα από τα κανάλια των ποταμών.
 • Ακολουθείστε τις επίσημες οδηγίες που ανακοινώνονται στα Μέσα Ενημέρωσης.
 • Συνήθως το τσουνάμι δεν είναι ένα μόνο κύμα αλλά μια σειρά από κύματα. Η εξέλιξη του φαινομένου και ο κίνδυνος από τσουνάμι μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.
 • Μην επιστρέψετε στην παραλία αν δεν περάσουν κάποιες ώρες από την εκδήλωση του σεισμού εκτός και αν επίσημη οδηγία αναφέρει ότι είναι ασφαλής η επιστροφή.
 • Οι ιδιοκτήτες σκαφών μπορούν να βγάλουν τα σκάφη τους στην ανοικτή θάλασσα μόνο αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος και κατόπιν άδειας του Λιμενικού.
 • Μην παραμένετε σε αγκυροβολημένα σκάφη στο λιμάνι. Τα κύματα τσουνάμι μπορεί να τα καταστρέψουν.
 • Τα σκάφη που βρίσκονται στη θάλασσα δεν πρέπει να επιστρέψουν στην ακτή σε περίπτωση που το πλήρωμα αισθανθεί σεισμική δόνηση ή στην περίπτωση έκδοσης μηνύματος προειδοποίησης για τσουνάμι.